Yto Barrada
  1. Yto Barrada

  1. Yto Barradaphotographysurfacedepth of fieldcolourcolour paletteportraitboys
  1. texturologias reblogged this from diamonds-wood
  2. newyorkgarbage reblogged this from diamonds-wood
  3. ritaslust reblogged this from diamonds-wood
  4. diamonds-wood posted this
  1. Timestamp: Wednesday 2012/11/28 20:08:28